Thang máy tải khách có phòng máy

Thông số kỹ thuật thang máy tải khách có phòng máy

Thang máy tải khách không có phòng máy

Thông số kỹ thuật thang máy tải khách không có phòng máy

Cabin tiêu chuẩn

Cabin lựa chọn

Cửa tầng tiêu chuẩn

Hoa văn cửa tầng lựa chọn

Mẫu hoa văn Inox, Laminate

Sàn đá và tay vịn

Trần giả lựa chọn

Hộp gọi cabin và cửa tầng