Board điều khiển

Biến tần

Tủ điều khiển

Động có có hộp số

Động cơ không hộp số